About

Trân trọng gửi đến những người nước ngoài đang, đã từng sống ở tỉnh Nagasaki, và những ai yêu mến vùng đất Nagasaki

Thông qua trang web "Dejima Network" này, chúng tôi hy vọng ngày càng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa bạn và Nagasaki. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn nhận được ý kiến từ các bạn . Xin vui lòng đăng ký tại đây. Đối với những người đã đăng ký, chúng tôi sẽ thông báo các thông tin về Nagasaki và thông tin về trang web cho bạn thông qua địa chỉ email đã được cập nhật.

NAGASAKI VISITORS BOOK

Login
ID
Password