Thông báo

Năm nay ủy ban Tỉnh sẽ tổ chức lễ giao lưu và hiệp hội giao lưu quốc tế Nagasaki lần thứ 21

09Oct 2019 Nagasaki-Ken
  • 转帖

 

Năm nay ủy ban Tỉnh sẽ tổ chức lễ giao lưu và hiệp hội giao lưu quốc tế Nagasaki lần thứ 21

 

Các bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực, và tiềm hiểu về hợp tác quốc tế♪♪

năm nay là năm đầu tiên ủy ban Tỉnh tố chức. Nếu có thời gian các bạn hãy cùng tham gia nhé.

 

Thời gian : 11:00~16:00  ngày 27 tháng 10(chủ nhật) thực hiện nếu thời tiết tốt

 

Địa điểm:(3-1 thị trấn Onoue, TP.Nagasaki)khu vực ngoài trời・phòng hội nghị・khu vận động・ sảnh ngoài Ủy ban Tỉnh Nagasaki.

 

Bấm vào đây để phát tờ rơi⇒ festival flyer

 

Bài cộng tác gần đây

Thẻ