Vấn đề liên quan đến cư trú

Những việc liên quan đến lưu trú

22Apr 2016 Nagasaki-Ken
  • 转帖

Từ ngày 09/07/2012 đã bắt đầu áp dụng chế độ quản lý lưu trú mới.

Được cấp cho thẻ lưu trú có dán ảnh chân dung và được viết họ, tên, tư cách lưu trú, thời gian lưu trú.

 

 

 

Vả lại, đã được đưa vào chế độ (minashi sainyukokukyoka).

Những bạn người nước ngoài có thẻ lưu trú và có hộ chiếu còn hạn, sau khi xuất cảnh trong 1 năm mà quay lại nước Nhật để làm việc thì theo nguyên tắc không cần thiết phải xin giấy phép tái nhập quốc.

 

 

Những bạn xuất cảnh (minashi sainyukokukyoka) thì trong thời gian ở nước ngoài không xin gia hạn thời gian lưu trú được.

Sau khi xuất cảnh, trong 1 năm không tái nhập quốc thì tư cách lưu trú của bạn sẽ bị vô hiệu hóa, cần phải chú ý.

 

(Chú ý): Thời gian các bạn được rời Nhật để về nước nghỉ phép là 1 năm. Tuy nhiên, nếu thời gian được phép lưu trú tại Nhật còn dưới 1 năm thì trước khi hết hạn lưu trú phải tái nhập quốc để gia hạn thời gian lưu trú.

 

*Website của cục xuất nhập cảnh: http://www.immi-moj.go.jp/index.html

 

 

*Trung tâm thông tin tổng hợp lưu trú cho người nước ngoài

(Có thể giải đáp về thủ tục lưu trú và nhập quốc bằng ngôn ngữ khác)

TEL 0570-013904   E-mail  info-tokyo@i.moj.go.jp

TEL 03-5796-7112  (Điện thoại IP và từ nước ngoài)

 

 

*Cục quản lý xuất nhập cảnh Fukuoka

()()()()()()()()(    

Chi nhánh Nagasaki  TEL 095-822-5289

Chi nhánh Tsushima       TEL    0920-52-0432