Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

Liên lạc tai họa, khẩn cấp

15Apr 2020 dejimaadmin
  • 转帖

Nơi tránh nạn khi xảy ra tai họa được quy định sống theo từng khu vực sinh sốngHãy xác nhận trước cách đi từ nhà mình tới nơi tránh nạn.
Vật cần thiết khi có tai họa (Thức ăn dự phòng, nước uống, đèn pin, đài,thuốc…) cần chuẩn bị sẵn để có thể mang đi ngay khi phải đi tránh nạn.

*Hãy luôn mang theo trong ví tờ giấy có ghi họ tên, địa chỉ, nơi liên lạc, số hộ chiếu của mình.