Thông tin hữu ích về cuộc sống ở Nagasaki

2.Điều cần thiết cho tư vấn

31Mar 2020 Nagasaki-Ken
  • 转帖

・Thẻ bảo hiểm y tế (Người không có thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ phải tự mình trả toàn bộ tiền)

Hộ chiếu,Chứng minh nhân dân

・Tiền Nhật Bản (Có ít bệnh viện có thể sử dụng được thẻ tín dụng)

・Thẻ khám bệnh (Khi đi tới cùng bệnh viện thì mang theo thẻ khám bệnh đã nhận được từ bệnh viện đó)

・Thuốc đang uống

 

Thời gian tư vấn

Chờ cho tới khi được gọi tên.

Cho bác sỹ khám bệnh. ※Có trường hợp chờ lâu nhưng khám chỉ mất 5 phút là xong)