Nagasaki-Ken

4. Các loạ i ch ữ a tr ị không n ằ m trong ph ạ m vi đư ợ c b ả o hi ể m

01Apr 2020 Nagasaki-Ken

Nế u gia nh ậ p b ả o hi ể m y t ế công, m ứ c chi tr ả phí y t ế cơ b ả n ch ỉ có 30%. Tuy nhiên nh ữ ng trư ờ ng h ợ p như sau
không đư ợ c áp d ụ ng b ả o hi ể m.

 

・Mang thai, sinh đ ẻ thông thư ờ ng

・Phá thai không ph ả i dolý do b ệ nh t ậ t

・Ki ể m tra s ứ c kh ỏ e, kháms ứ c kh ỏ e toàn di ệ n.

・Ch ỉ nh hình làm đ ẹ p, ch ỉ nhrăng

・Chích ng ừ a ,Thương t ậ t do tai n ạ n giaothông, đánh nhau

・Những loại thuốc, trịliệu,phẫu thuật, kiểm tra khác không nằm trong phạm vi bảo hiểm khám và chữa bệnh.

 

 

 

 

3.Cơ quan y t ế

01Apr 2020 Nagasaki-Ken

Trướ c nh ấ t tìm ki ế m phòng m ạ ch, b ệ nh vi ệ n có th ể ch ữ a tr ị căn b ệ nh, v ế t thương đang m ắ c, k ế đó s ẽ n ộ p th ẻ
b ả o hi ể m y t ế t ạ i qu ầ y ti ế p tân. Sau khi n ộ p th ẻ b ả o hi ể m s ẽ đ ợ i ở phòng ch ờ , l ầ n lư ợ t th ự c hi ệ n các bư ớ c sau
khám b ệ nh, tính ti ề n và nh ậ n thu ố c.
Các bướ c c ụ th ể gi ố ng như ở dư ớ i đây.

 

1. Muố n đư ợ c ch ữ a tr ị b ệ nh t ậ t,v ế t thương
Tìm kiế m phòng m ạ ch, b ệ nh vi ệ n nơi có th ể ch ữ a tr ị b ệ nh t ậ t, v ế t thương đó.

 

2. Đi đế n phòng m ạ ch, b ệ nh vi ệ n.

Tạ i qu ầ y ti ế p tân nói “s hoshin desu” (khám b ệ nh l ầ n đ ầ u) và xu ấ t trình th ẻ
b ả o hi ể m. Lúc này thông thư ờ ng t ạ i đây s ẽ ghi các đi ề u quan tr ọ ng lên gi ấ y
xin khám b ệ nh hay phi ế u ph ỏ ng v ấ n khám b ệ nh. Phi ế u ph ỏ ng v ấ n khám
b ệ nh là m ẫ u đơn đ ể ghi các tri ệ u tr ứ ng, quá trình c ủ a b ệ nh t ậ t h i ệ n nay
ho ặ c là có tình tr ạ ng d ị ứ ng hay không. Sau khi ghi xong thì đem n ộ p t ạ i
qu ầ y ti ế p tân và ch ờ

 

3. Khám bệ nh

Khi đượ c g ọ i tên thì vào phòng khám, khám b ệ nh. Tùy tình tr ạ ng b ệ nh
t ậ t mà có trư ờ ng h ợ p ph ả i xét nghi ệ m, chũa tr ị . M ặ t khác n ế u c ầ n thi ế t
thì đăng ký trư ớ c cho l ầ n khám b ệ nh k ế ti ế p.

 

4. Thanh toán

Phí y tế ch ủ y ế u đư ợ c thanh toán b ằ ng ti ề n m ặ t (tùy nơi cũng có th ể
thanh toán b ằ ng th ẻ tín d ụ ng). Sau khi khám b ệ nh xong n ế u nh ậ n
đư ợ c hóa đơn thanh toán phí y t ế thì n ộ p hóa đơn đó t ạ i c ử a thanh
toán. Sau đó nên gi ữ l ạ i biên nh ậ n. NNếu c hi phí y t ế ccủa 1 th tháng cao
(tùy m ứ c thu nh ậ p tiêu chu ẩ n c ủ a ngư ờ i mua b ả o hi ể m) s ẽ đư ợ c chi
tr ả m ộ t ph ầ n phí y t ế , ngoài ra n ế u trong m ộ t năm phí y t ế vu ợ t quá
100.000 yên thì s ẽ đư ợ c khkhấu tr trừ vvào thu nh nhập nên thu thuế thu nh nhập

 

5. Nhậ n thu ố c

Khi thanh toán sẽ nh ậ n đư ợ c đơn thu ố c, mang đơn thu ố c đ ế n ti ệ m bán thu ố c
có đư ợ c ghi là “Chozai Yakkyoku” (ti ệ m bán thu ố c có dư ợ c sĩ) đ ể nh ậ n thu ố c.
T ạ i đây ti ề n thu ố c s ẽ đư ợ c thanh toán riêng (t i ệ m thu ố c ngoài b ệ nh vi ệ n). Cũng
có ti ệ m thu ố c n ằ m trong b ệ nh vi ệ n, lúc đó ti ề n thu ố c s ẽ đư ợ c tính chung v ớ i phí
y t ế (ti ệ m thu ố c trong b ệ nh vi ệ n).
* Khi tái khám bệ nh, mang th ẻ khám b ệ nh đ ế n khoa nơi s ẽ khám b ệ nh đ ể đăng
ký ho ặ c thông qua máy đăng ký tái khám b ệ nh. Cũng có trư ờ ng h ợ p đăng ký t ạ i
qu ầ y ti ế p tân và các bư ớ c k ế ti ế p gi ố ng như khám b ệ nh l ầ n đ ầ u.

 

 

 

 

 

2.Điều cần thiết cho tư vấn

31Mar 2020 Nagasaki-Ken

・Thẻ bảo hiểm y tế (Người không có thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ phải tự mình trả toàn bộ tiền)

Hộ chiếu,Chứng minh nhân dân

・Tiền Nhật Bản (Có ít bệnh viện có thể sử dụng được thẻ tín dụng)

・Thẻ khám bệnh (Khi đi tới cùng bệnh viện thì mang theo thẻ khám bệnh đã nhận được từ bệnh viện đó)

・Thuốc đang uống

 

Thời gian tư vấn

Chờ cho tới khi được gọi tên.

Cho bác sỹ khám bệnh. ※Có trường hợp chờ lâu nhưng khám chỉ mất 5 phút là xong)

 

1.Về bệnh viện

30Mar 2020 Nagasaki-Ken

Khoa dị ứng

 

Bệnh viện của Nhật Bản được chia theo các khoa khám bệnh. Khi tới bệnh viện đầu tiên cần tới nơi tiếp đón. Có những nơi sẽ được khám từ người đã tiếp đón, nhưng cũng có những nơi khám từ người đã hẹn trước. Nhiều trường hợp phải chờ vài tiếng đồng hồ từ khi được tiếp đón tới khi được khám. Bạn hãy xác nhận với bệnh viện ở gần nhà bạn. Khi đi bệnh viện cần phải mang theo thẻ bảo hiểm y tế (Người không có thẻ này sẽ phải tự mình thanh toán toàn bộ chi phí điều trị), giấy tờ tùy thân như hộ chiếu…

*Phiếu chẩn đoán y tế đa ngôn ngữ (Tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Ba tư, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Campuchia, tiếng Lào, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, tiếng Croatia, tiếng Đức, tiếng Nepal)

http://www.kifjp.org/medical/

 

*Hiệp hội quốc tế hóa đoàn thể tự trị Thông tin sinh hoạt đa ngôn ngữ

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/i/index.html

 

[ Khoa khám bệnh ] Khoa khám bệnh là các loại bệnh có thể được khám tại bệnh viện đó. Hãy tìm hiểu trước về các khoa khám bệnh, số điện thoại, giờ tiếp đón… của bệnh viện gầ

 

Hãy cho chúng tôi nghe ý kiến của bạn trong bản điều tra của các hội viên mạng lưới thông tin Dejima!

28Feb 2020 Nagasaki-Ken

 

Trang mạng lưới thông tin Dejima, đang tiến hành điều tra thu thập ý kiến từ các bạn hội viên thông qua bảng điều tra.

 

Kèm theo đó chúng tôi sẽ tiến hành bốc thăm tặng quà dành cho 10 trong số các bạn trả lời bảng câu hỏi điều tra, phần quà là bút bi có ý tưởng thiết kế về Nagasaki rất được yêu thích hiện nay!

 

 

(Là sản phẩm gốc thuộc công ty văn phòng phẩm Ishimarubungyoudou )

 

Bạn có thể dễ dàng truy cập trang WEB và trả lời câu hỏi bảng điều tra, vì vậy rất mong nhận được sự đồng hành của các bạn.

 

Đường liên kết bảng điều tra bên dưới!

https://dejima-network.pref.nagasaki.jp/vi/questionnaire-vi/

 

※Thời hạn tham gia: đến chủ nhật ngày 22 tháng 3

 

※Cần phải đăng nhập khi mở mẫu bảng điều tra. Trong trường hợp quên mã ID và password vui lòng gởi mail để được hướng dẫn.

Thông tin liên hệ (Email): dejima@pref.nagasaki.lg.jp

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com